Ekologia, rekultywacja zbiornika olejów przepracowanych
W zakres usług związanych z gospodarką odpadami, ochroną środowiska i geologią wchodzą następujące prace:
- rekultywacja terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi
- rozpoznanie stanu środowiska gruntowo - wodnego
- serwis separatorów substancji ropopochodnych
- odbiór olejów przepracowanych i innych rodzajów odpadów poprodukcyjnych
- czyszczenie zbiorników paliwowych
- odzysk odpadów ropopochodnych
- likwidacja stacji paliw
- prace rekultywacyjne, modernizacyjne, ziemne oraz geologiczne
- wszelkie usługi projektowe, dokumentacyjne oraz opracowywanie ekspertyz w zakresie geologii, rekultywacji i ochrony środowiska
- transport odpadów niebezpiecznych.


Gospodarka odpadami
CPN EKOSERWIS Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami na podstawie decyzji:

- Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. znak RŚ.III.Apol.6626—6/06 z dnia 21 kwietnia 2006r. zezwalającej na odzysk, zbieranie i transport odpadów.
- Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze znak: DW.II.7712-8-4/10 z dnia 17 maja 2010r. zatwierdzającej program gospodarki odpadami wytwarzanymi w związku z prowadzeniem działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw.

Na terenie naszej firmy prowadzimy odzysk odpadów w instalacji do oczyszczania gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi (płyta do remediacji) i instalacji do separacji odpadów ropopochodnych. Wykaz rodzajów odpadów poddawanych odzyskowi na terenie CPN EKOSERWIS Sp. z o.o. zawarto w decyzji.

Ponadto zbieramy i transportujemy odpady przemysłowe poprodukcyjne.

Wszelkie prace wykonane w ramach zleconej usługi prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, geologii i gospodarki odpadami.

Współpracujemy z laboratoriami posiadającymi akredytację na prowadzenie prac analitycznych.


CPN Ekoserwis Sp. z.o.o.

66-016 Czerwieńsk
Ul. Naftowa 1
Tel. 68 327 80 43
Fax 68 327 73 43
E-mail: biuro@cpnekoserwis.pl


stat4u